Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi de data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla de tjänster som du beställt.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall personnummer där det är nödvändigt för att uppfylla överenskommelser och instruktioner i uppdragsavtalet eller annan tillämplig lagstiftning

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du använder.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som...

- du uppger själv när du blir kund hos oss

- du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post och dokumentation från samtal.

- vi hämtar från andra källor – t ex Bolagsverket, skatteverket och UC AB

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Normalt sparar vi dokumentation 10 år för utförda boksluts- och deklarationsuppdrag. Kontakta vår personuppgiftsansvarige för detaljer.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vår dataserver säkerhetskopieras och uppdateras av underleverantör och säkerhetskopior lagras på ett säkert sätt hos underleverantör i Sverige. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi kommer att agera i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

Informationssäkerhet, incidenthantering, upplärning och utbildning.

Vår personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver samt har aktuell kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling eller krav i tillämplig lagstiftning och enligt Rex (Svensk standard för redovisningsuppdrag). Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat dina data att den ska raderas hos dem.